Meffert.lt

Infomacija apie įgyvendintą projektą

2015 04 23

UAB “Meffert Baltica” užbaigė projektą “UAB “Meffert Baltica” produkcijos pristatymas bei žinomumo didinimas užsienio rinkose”. Projekto kodas: Nr VP2-2.1-ŪM-04-K04-239.

Projektas dalinai buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.  Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas” priemonę “Naujos galimybės” projektui buvo skirta 42 147,00 Lt (12 206,62 Eur).

Įgyvendinant projektą dalyvauta dviejose parodose Rygoje, 2014-ų ir 2015-ų meto kovo mėnesiais. Jų metu Latvijos rinkai buvo pristatyti nauji UAB “Meffert Baltica” produktai. Pristatyti ir unikalūs Pabaltijyje iki šiol negaminti fasadų dekoravimo mišiniai su natūralaus granito granulėmis. Parodų metu užmegzti nauji verslo kontaktai su prekybinėmis ir gamybinėmis Latvijos ir Estijos įmonėmis. Planuojame, kad naujų kontaktų ir naujų produktų  dėka eksportas į minėtas šalis augs 50%.